28
maj
casals (1)

Tradycja to innowacja

„Jak niemiecka publiczność przyjmowała Pańskie interpretacje Bacha? Rozumiała je natychmiast, jak zresztą każda inna publiczność. (…) Rozumie się, że nie brak było zarzutów i sprzeciwów ze strony mniejszości, powiedzmy tradycyjnej, przywiązanej do tej niedorzeczności, jaką jest puryzm. Na szczęście owa mniejszość jest w trakcie zanikania i powinna zaniknąć całkowicie. „Obiektywne” wykonania dzieł Bacha, wyzute ze […]